VİCDÂNÎ VEBAL…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -Abdullah İbn-i Mübârek –rahmetullâhi aleyh-’den ilhamla…- Hakîkî dostu olsaydın, O dost, yanlış yapar mıydı? Muhabbet hattı bulsaydın; Hakîkatten kopar mıydı? Eğitseydin, okutsaydın, Cehennemden soğutsaydın, Elinden dostça tutsaydın, Hidâyetten sapar mıydı? Samîmî bir vefâ olsan, Muhabbet pür safâ olsan, Devâ olsan, şifâ olsan; O, hiç mikrop kapar mıydı? Cevap Tâlî, bu hicrâna… Vebal vurmakta […]

Continue reading »