Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler –
KABRİN LİSANI

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Ömer bin Abdülaziz -rahmetullâhi aleyh-, 679 yılında Medine’de doğdu. Annesi, Hazret-i Ömer’in torunudur. Medine’de Enes bin Mâlik, Abdullah bin Câfer -radıyallâhu anhümâ-, Saîd bin Müseyyeb ve benzeri büyük âlimlerden ders aldı. Ömer bin Abdülaziz, 706’da vali olarak tayin edildiği Hicaz’da âdil idaresiyle göz doldurdu. 717 yılında (Hicrî 99) halîfe Süleyman bin Abdülmelik vefat edince, […]

Continue reading »