Gece – Gündüz

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Kur’ân-ı Kerîm’in kendine mahsus bir üslûbu, bir dili vardır. İnsan mantığından farklı bir dildir bu. Meselâ insan, konuşurken «hayat ve ölüm» demeye meyillidir; çünkü hayat önce görünüyor; ölüm hayatın sonunda geliyor. Kur’ân-ı Kerim’de ise Rabbimiz önce; «ölüm» sonra; «hayat» diyor. Yine insan önce gündüz sonra gece geliyor diye düşünür; hâlbuki Kur’ân-ı Kerim’de daima gece […]

Continue reading »

Gençlik Geçer!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Geceler durmuyor, gündüz durmuyor, Yokuşlar devamlı dümdüz durmuyor, Yiğitlik çağında bir nefes durma; Bu beden hep böyle gürbüz durmuyor… mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Continue reading »