ŞAİRLERLE HASBİHÂL -3-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -müşâare- Nedîm: Bu imtidâd-ı cevre ki bahtın şitâbı var, Mihnet-medâr olan feleğe intisâbı var. Eyler nesîm-i subhu bize gird-bâd-ı gam, Bu rûzgâr-ı bî-mededin inkılâbı var. Tâlî: Hem andelîbi var, bu bağın hem kilâbı var, Bir av’aveyle bülbülü ilzam hesâbı var. Bin bir zulümden ah biri değmez mi gayrete? Bir intizâr-ı cilve-i adl ızdırâbı var. Görmek diler […]

Continue reading »