AÇLIĞIN MÂNEVÎ FAYDALARI

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri, 777’de Horasan’ın Bistâm kasabasında doğdu. Câfer-i Sâdık’ın talebesidir. Hayatı boyunca sünnet-i seniyyeye tâbî oldu, nefsiyle mücadele etti, takvâ ve zühd hayatı yaşadı. «Asıl kerâmet istikamettir.» düstûrundan ayrılmadı. Muhabbet ve mârifete ulaşan Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri, 875’te vefat etti. Kabri, Bistâm’dadır.   *   Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri;   “–Neden açlığı medh ü senâ diyorsunuz?” diyenlere:   “–Çünkü…” dedi. “Eğer Firavun […]

Continue reading »