Gönül Coğrafyamızın Fitnesi FIRKACILIK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Geçmişte inşa ettiği şanlı bir medeniyetle, dünyayı asırlarca estirdiği rahmet meltemleriyle huzura kavuşturan İslâm ümmeti; bugün, fırkacılık taassubunun pençesinde inliyor. Kur’ân-ı Kerim’de; “(Rasûlüm) Şüphesiz ki, Kitâb’ı Sana hak olarak indirdik. O hâlde Sen de, dîni Allâh’a has kılarak (ihlâs ile) kulluk et.” (ez-Zümer, 2) buyurulur. Ancak ne yazık ki; sömürgecilerin hükmetmek emelleriyle kışkırttıkları, himaye […]

Continue reading »