EBÂBİLİ BEKLERKEN…

Sami GÖKSÜN   Fîl Sûresi ve Fil Vakası üzerinden zamanımıza doğru bir tefekkür yolculuğu yapalım…   Peygamberimiz’in doğumundan bir süre önceydi…       Yemen vâlisi Ebrehe, San‘a’da büyük bir kilise inşâ etmişti. Gayesi her yıl Mekke’ye ziyarete giden hacıları bu yeni kiliseye çekmekti. Böylece dînî, siyâsî ve ticârî yönden bölge üzerinde hâkim olmayı hedefliyordu. Ancak durum beklediği gibi olmadı. Bu yeni kilise […]

Continue reading »