YAKARIŞ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Çözse Rabbim dilimin bendini efgān ederim, Şâyet efgānımı bir dinleyecek fert olsa! Ben onun rûhuna hep Fâtiha ihsân ederim, Sesi bâkî kalabilmiş, hani, bir mert olsa! Ne mugannîye, ne bir mutribe hâcet duyulur, Her gelen kendini dinler, bu sönük mecliste. Bir zaman seçtiği tenhâda figandan yorulur, Sonra birden silinir, gitgide artan siste. vezni: feilâtün / feilâtün […]

Continue reading »

Sessiz Kalmayın!..

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com -Halep’ten yükselen feryat- Ey İslâm dünyası, ey müslümanlar! Bu feryat figāna; «Sessiz kalmayın!..» Umutlar tükendi, insanlar ağlar, Yanan bunca câna; «Sessiz kalmayın!..» Rahattık, mutluyduk, huzurluyduk dün, Şimdi dört yanımız yalnızca hüzün, Sizleri de yakar bu ateş bir gün, Sırt dönün düşmana; «Sessiz kalmayın!..» Kan gölü misali şu kara toprak, Mezarlığa döndü her köşe bucak… «Mü’minler […]

Continue reading »