FERDİYET

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Ramazan ayı yaklaşırken; oruçla ilgili hepimizin bildiği bir hüküm, bana gündemimizi ve zihnimizi meşgul eden bazı meselelere dair bir fikir verdi. Malûm olduğu üzere fıkıhta bir kural vardır; sefer hâlinde bulunanlar, Ramazan orucunu başka bir zaman tutmak üzere erteleyebilirler. Seferin dînî maksatlı olması da şart değildir. Sadece umre ziyareti, ilim ve cihad gibi maksatlarla […]

Okumaya Devam Edin...;