MÜSLÜMAN AİLE ÇÖZÜLÜYOR MU?

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Bir toplumun geleceğini görmek istiyorsanız, ailelerin ne hâlde olduğunu gözlemlemeniz kâfîdir. Aile bir toplumda sağlamsa, o toplumun gelecek va‘dedeceği muhakkaktır. Aksi takdirde aile, bir toplumda çözülmüş ise; o toplumun geleceğinin varlığı şüphelidir, tanınmayacak hâle gelmesi muhakkaktır. Zira toplumun temelini aileler oluşturur. Aileyi de aynı hâneyi paylaşan, aynı duygularla hareket eden, beraber gülüp, beraber üzülen insanlar […]

Continue reading »