SABRIN MÜKÂFATI

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Evlâdı olsun istiyor elbet bütün beşer, İbrâhim’inse bağrını mahrûmiyet deşer… Dost’un lütuf ve kahrını tefrîk eder mi hiç! Yanmaz Halîl ateşte, fakat kavrulur, pişer… Hak’tan hayır diler o, muhabbet Vedûd’a has, Hak’tan uzak tutan nice sevdâ, bilir ki: Şer… İsyan, sitem, mukāyese… dönmez dilinde hiç; Aslā demez: «Neden şuna verdin, üçer-beşer?» Eller duâdadır, Yaradan’dan niyazdadır; Gözyaşlarıyla […]

Continue reading »