NEYE HAYIR, NİÇİN EVET?

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com 16 Nisan günü ülkemizde bir referandum yani halk oylaması yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinden iki partinin 330’dan fazla milletvekilinin reyleriyle teklif ve kabul edilen 18 maddelik bir anayasa paketi. Paketin tafsilâtına girmeye hiç gerek yok. Özü ve hulâsası: Ülkenin nasıl yönetileceğine dair temel esası belirliyor: Bu ülkeyi kim yönetsin? Doğrudan halk mı? Halkın doğrudan […]

Continue reading »