HANGİ BAĞIN GÜLÜSÜN?

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Belli ki mânevî bir eğitim almış, yanakları hayâ ve tevâzu ile al al, gözleri seher sürmesiyle sürmeli ve bilhassa yüzü ak mı ak bir sîmâ görünce sorarlarmış: “–Muhterem, siz hangi bağın gülüsünüz?” Bunun mânâsı; “–Hangi tasavvufî yoldan neşve aldınız, hangi mürşid-i kâmile intisaplısınız?” demek imiş. Demek ki; “Üzümünü ye bağını sorma!” sözünün tersi tecellî […]

Continue reading »