O BENİM YOL GÖSTERİCİM!

YAZAR : Mürsel ŞANLI   Ebûbekir Sıddîk -radıyallâhu anh-; Peygamber Efendimiz -aleyhisselam-’ın kutlu davetine icâbet edip îmân ile müşerref olan ricâlin, hulefâ-i râşidînin ve aşere-i mübeşşerenin ilki. Hicrette Rasûlullah ile birlikteliğin mazharı; ikinin ikincisi. Asıl adı Abdullah olup, çok meşhur olan künyesi sebebiyle fazla bilinmemektedir. Atik: Azaptan âzad edilmiş. Sıddîk: Emin ve sâdık mânâsına gelen sıfatlarla muttasıftır. Teymoğullarından olan Hazret-i […]

Continue reading »