Vasiyet ve Hikmet

Dr. Âdem AKIN – Muhammed YETİM ademakin@yuzaki.com muyetim@yuzaki.com MUHYİDDÎN-İ ARABÎ’DEN VASİYETLER Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, öncelikle Kur’ân ve sünnetten süzdüğü bilgilerin, sonra da kendisinden önce yaşayan ulemâ ve evliyânın eserlerinin ve başta Fütûhât-ı Mekkiyye’si olmak üzere bütün kendi kitaplarının özünü 201 vasiyette toplamıştır. VASIYET 13 Ey kardeş, hasta ziyaret etmeyi üstüne bir vecibe bil. Zira hasta ziyaretinde hem ibret hem de […]

Continue reading »