KÂRIN HELÂLİYETİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Öteden beri insanların şu suallere cevap aradıklarına şâhit oldum: –Dînimizde kârın bir sınırı var mı? –Beş liraya mâl edilen bir şey en fazla kaça satılabilir? –Mâliyet hesaplamalarına neler dâhil edilebilir, neler edilemez? Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde dolar türbülânsları olunca, fiyat artışlarına yansıdı. Sonra dövize müdahale gelince gerileme beklentisi oldu. Bir idarecinin; “–Roketle yükselttiğiniz fiyatları paraşütle indirmeyin!” açıklaması […]

Continue reading »

BEDENİMİZ PANO DEĞİLDİR! 

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Vücudumuz, bedenimiz bize mi aittir? Yoksa o da bize bir emânet midir? Dînimiz; fıtratı, yani Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı aslî hâli muhafaza prensibine sahiptir. Meselâ; •İntihar haramdır. •Kezâ ötenazi yani ölümcül bir hastanın kendisini doktora öldürtmesi câiz değildir. •Kürtaj haramdır. •Kezâ estetik ameliyat yaptırmak, yani Allâh’ın yarattığı sîmâya müdahale etmek câiz değildir. (Ancak doğum, hastalık veya bir […]

Continue reading »