TEK ÇARE HAZRET-İ PEYGAMBER (S.A.S.)

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com       İnsanoğlu; maalesef hiçbir ahlâkî özellik ve güzelliğin öneminin kalmadığı, her türlü ahlâksızlığın ulu orta işlendiği, sapkın ilişkilerde dahî sınır tanınmadığı, neslin, aile ve toplumların alabildiğince ifsâd edildiği bir ortamda yaşıyor. İnsanlığın; eğlence, içki, uyuşturucu, kumar, fuhuş bataklığına sürüklendiği bir hayat tarzında, en güzel ahlâkî vasıfları üzerinde taşıyan; Hazret-i Peygamber -aleyhissalâtü vesselâm-’ın ahlâkî özelliklerine insanlığın bugün ne kadar […]

Continue reading »