KÂİNAT NE KADAR BÜYÜK?

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Kozmoloji; kâinat bilimi demektir. Kâinâtın yaratılışından bugüne kadar geçirdiği safhaları, özellikleri ve davranışları modern fiziğin ışığında yorumlayan bir bilim dalıdır. Mü’min nokta-i nazarından bakıldığında elbette kâinat sonradan yaratılmıştır ve Allah’tan başka ezelî varlık yoktur. Gök cisimlerine tapan eski Yunan ise, uydurma tanrılarıyla yıldızları eşleştiriyordu. Bu dînî anlayışın uzantısı olarak eşyayı, yani kâinâtı ezelî görme hatasına düşüyorlardı. […]

Continue reading »