Bugünkü Hâle Dâir DEĞERLENDİRMELER

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Her hâdiseyi müslümanca değerlendirmemiz îcap eder. Uzun zamandır söyleniyordu; «Dünya global bir köye dönüştü.» diye. İşte bu zamanlar tam da o fikrin tezâhür zamanlarıdır. Dünyada yayılan iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, zulüm ve terör, hastalık ve salgın ister istemez birbirleriyle yakın ilişki içinde bulunan dünya insanlarını etkiliyor. Bundan kaçınmak mümkün değil. Zira senelerdir; ticaretinden turizmine, […]

Continue reading »