ALLÂH’IN ASIL SEVGİLİSİ KİM?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Bahâüddîn Muhammed bin Muhammed Buhârî, hicrî 718’de Buhârâ’nın Kasr-ı Hinduvân köyünde doğdu. Nesebi, baba tarafından Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e dayanır. Küçüklüğünde babası ile birlikte nakışçılık yaptığı için «nakşibend» lâkabını aldı. Küçük yaşta Semâsî Hazretleri’nin yanına gidip feyz ve sohbetinden istifade etti. Semâsî Hazretleri vefat edince dedesi onu Semerkand’a götürüp orada ilim ve […]

Continue reading »