BİLMEMEYİ BİLMEK!

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Amr bin Hişâm, câhil bir kimse değildi. Kavmi arasında aklıyla, zekâsıyla ve bilgisiyle temâyüz eden biriydi. Dünyevî mânâda pek çok bilgiye ve ilme sahipti. Ancak; Sahip olduğu bütün bu özellikleri, onun sadece sonsuza dek Ebû Cehil olarak anılmasını sağladı. Aynı şekilde; Velid bin Muğîre de câhil bir kimse değildi. Kavmi arasında edebiyatı, şiiri ve kasîdeyi ondan […]

Continue reading »