Medine’de İç ve Dış Yapılanma Açısından İLK SERİYYELER

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr    Rasûlullah -aleyhisselâm-; ilk vahiyden başlamak üzere, bütün Risâlet hayatı boyunca, sürekli mücâhede ve mücadele hâlinde olmuştur.   Mekke döneminde; tevhid mücâhedesi ile sabır, sebat ve istikrar cihâdının destanlarını ashâbı ile beraber yazdılar. Aynı destanlar, artan bir ivmeyle devam ederken, bunlara ilâve olarak, Medine döneminde yine eğitim-öğretim başta olmak üzere, siyâsî, sosyal, hukukî ve askerî mücâhede ile her geçen gün yeni cihad […]

Continue reading »