NASIL İHYÂ OLURUZ?

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    VARLIK SEBEBİMİZ   Cenâb-ı Allah bizi niçin yarattığını beyan sadedinde şöyle buyuruyor:   “Ben cinleri ve insanları, ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.” (ez-Zâriyât, 56)   Yani bizim yeryüzünde bulunma maksadımız Allâh’a kulluktur.    Allâh’a kulluğun nasıl yapılacağını gösteren ve öğreten ilim adına da fıkıh diyoruz.    Tarihimizin önemli sîmâlarından biri İmâm-ı Gazâlî’dir. Onun çok önemli bir eseri var. […]

Continue reading »