AZMEDECEĞİM!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Nakşibendiyye tarîkatının kurucusu Bahâüddîn Muhammed Buhârî -rahmetullâhi aleyh-, 1318’de Buhara’nın Kasr-ı Hinduvân köyünde doğdu. Türkiye’de Şâh-ı Nakşibend unvânıyla tanınır. Maddî olarak Emîr Külâl’den, mânevî olarak ise Muhammed Baba Semmasî’den feyz aldı. Müridlik devresini tamamladıktan sonra; Kasr-ı Hinduvân’a dönerek halkı irşâd etmeye, mürid yetiştirmeye başladı. Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibend, 1 Mart 1389’da vefat etti. Kabri, Kasr-ı […]

Continue reading »

Şanlı Mâzimizden Seçme Nükteler – YOLUNUZ HAK YOLUDUR!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Bahâüddîn Muhammed Buhârî, 1318’de Buhara’da doğdu. Nesebi, baba tarafından Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e; anne tarafından ise Hazret-i Ebûbekir’e dayanır. Küçüklüğünde babası ile birlikte nakışçılık yaptığı için «Nakşibend» lâkabı ile anıldı. Muhammed Baba Semâsî ve Emîr Külâl Hazretleri’nden feyiz aldı. Uzun müddet düşkünlere, zayıflara, muhtaçlara ve hattâ hayvanlara hizmet etti. Bu sayede nefsini […]

Continue reading »