Ayın Tarihi

Handenur YÜKSEL GÖZDEKİ İNSAF PARILTISI! Şiirlerinde sembolizm eğilimlerinin ağır bastığı şair Ahmet Haşim, 1884’te Bağdat’ta doğdu. 12 yaşında İstanbul’a geldi. Orta öğrenimini Galatasaray Sultanîsi’nde tamamladı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretmenlik yaptı. «Göl Saatleri» ve «Piyâle» isimlerini taşıyan iki şiir kitabı yayınlandı. Şiir dilinin anlaşılmaktan çok, duyulmak üzere var olduğunu; şiirin, mûsıkî ile söz arasında, sözden çok mûsıkîye yakın, aracı bir dil […]

Continue reading »