ŞÜKÜR

Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com   Benlikten soydular bizi, Ateşe koydular bizi, Şükür, sevgi meclisinde; Yûnus’tan saydılar bizi. Sevgi söyler dillerimiz, Sevgi kokar güllerimiz, Aydınlığı Hak’tan gelir; Hakk’a gider yollarımız. Cûşa gelsin felâhımız, Pürnûr olsun sabahımız, Cümlemizi esirgeyip; Bağışlasın Allâh’ımız.

Continue reading »

YEK NAZAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Gönle Mevlâ kaleminden çekilen nur bu nakış, Kaleminden akar âteş, sır olur harlı yakış, Çekilen nur, sır olur, sürme olur nurlu bakış, Bu nakış, harlı yakış, nurlu bakış, Hakk’a akış… vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Continue reading »

SABÂ KÂR-I NÂTIK*

Prof. Dr. Mustafa TAHRALI   -Merhum Cinuçen TANRIKORUR’un hâtırasına- Bir nağme-i dil-sûz okuyan bülbül-i cânız «Âteş kesilir geçse SABÂ gülşenimizden» (1) Mutrıp tutulup seyrine açmışsa DÜGÂH’ı Bin âh ile bir «Hû» duyulur neyzenimizden Bir başka açar gülleri âh BESTENIGÂR’ın Bülbül tutar âhengini müstahzenimizden ÇARGÂH ile bir bir sunulur sâgarı aşkın Dilden dile mahfîce gönül mahzenimizden Gönül âlemde HÜSEYNÎ tutup âvâzesini […]

Continue reading »