SABRIN SONU RAHMETTİR

İrfan ÖZTÜRK Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri Asr Sûresi’nde; îman edenlerin, amel-i sâlih işleyenlerin, birbirine Hakk’ı ve sabrı tavsiye edenlerin hüsrana/zarara uğramayacaklarını bildiriyor ve sûrenin sonunu da sabırla mühürlüyor. Burada sabır ile diğer unsurlar arasında kurulmuş bir irtibat vardır. Sabır olmadan îman muhafaza edilemez, sabır olmadan sâlih amelde muvaffak olunamaz, sabır olmadan gereği gibi Hak tavsiye edilemez ve sabırsız tebliğ […]

Continue reading »