190. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, Zamanın reîsülkurrâsı merhum Abdurrahman GÜRSES Hocaefendi, hacca gitmiştir. O yıllarda İslâm âleminin çeşitli yerlerinden gelen meşhur hâfızlara Mescid-i Harâm’da Kur’ân okuma imkânı verildiğini bilen kişiler, hocaefendiye bunu teklif ederler. Merhumun ise cevabı şöyle olur: “Biz buraya arz-ı hâl etmeye geldik, arz-ı endam etmeye gelmedik.” Kur’ân Allah kelâmı. Onu okuyan aslında o kelâma sadece sesiyle hizmet etmek vazifesinde. […]

Continue reading »