HELÂL GIDÂ ve MÂNEVİYAT

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Cenâb-ı Hak; kâinatta her biri birbirinden lezzetli gıdâları, yeryüzündeki canlılar için yaratmıştır. Hiç şüphesiz yaratılan en mükemmel canlı da insandır. Dünyada var olan her şey, insanın emrine âmâde kılınmıştır. Elbette insan, hayatını yaşarken maddî ve mânevî olarak beslenmek durumundadır. Bu hayâtî bir zorunluluktur. Birisi eksik olsa, ârıza vukû bulur. İnsan hayatında korunması gereken üç temel husus […]

Continue reading »