Şanlı Mâzimizden Seçme Nükteler – YETİŞMİŞ NESİL FARKI

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com «İmâm-ı Rabbânî» ve «Müceddid-i Elf-i Sânî» unvanlarıyla mâruf Ahmed bin Abdülehad Sirhindî Hazretleri, 1564 senesinde Hindistan’ın Sirhind şehrinde doğdu. Babasından ve diğer bazı âlimlerden hem dînî hem de tasavvufî ilimler aldı. Babasından tasavvuf yolunda icâzet almasına rağmen, Nakşibendî şeyhi Bâkî Billâh’a intisap edip ondan da tasavvufî eğitim ve icâzet aldı. 1619 yılında Hindistan hükümdarı […]

Continue reading »