MÎRACDAN KALAN HÂTIRALAR

Osman Nûri TOPBAŞ   ÖYLE SIKINTILAR Kİ…    Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:   “O gece (mîrac gecesinde) Abdurrahmân bin Avf’ı gördüm. Cennete, oturduğu yerde emekleyerek giriyordu. Ona dedim ki:   «–Niçin bu kadar ağır geliyorsun?»   Dedi ki:   «–Yâ Rasûlâllah! Malımın hesabı dolayısıyla, çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sıkıntılar geçirdim. Öyle ki, bir daha sizi göremeyeceğimi […]

Continue reading »

Aziz Bir Dost, Asil Bir Mü’min; MAHMUT DOKUMACI

Osman Nûri TOPBAŞ       İnsanlar vardır; daha yaşarken mâzî olmuşlardır.   İnsanlar vardır; yaptıkları gönüllere hayat bahşeden hayır-hasenatları ve sadaka-i câriyeleriyle vefatlarından sonra dahî dipdiridirler. Üzerlerinden ne kadar zaman geçerse geçsin onlar, asla mâzî olmazlar. Gönüllerde dâimâ rahmetle yâd edilirler.   Onlar;   Hak dostlarının ardınca yürümüş ve onların bereketli ahlâkından feyz alarak Allâh’a râm olmuş bahtiyarlardır.   […]

Continue reading »