RECÎ VAK’ASI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Çevir de târihi, ibretle bak, nedir bu Recî? Nedir içindeki hikmet ve hâdisât-ı fecî? Keder ve müjde nedir, imtihan ve sabrı doku, Hayât-ı derde şifâ, aşk-ı Mustafâ’yı oku: Adal ve Kāre denen mühtedî aşîretler, Nebî’den istediler, ilm-i dîn için rehber: «–Getirdiğin yüce İslâm’a râzı oldu yürek, Eyâ Rasul, hocalar yolla, dîni öğretecek!» Nebî sevindi, […]

Continue reading »