ABLUKA-BOYKOT-TECRÎD

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr İnsan olan her yerde isyan olduğu gibi, insaf da vardı! Allah ve Rasûlü’ne isyan edip, şirk bataklığında battıkça batanlar ile; yine müşrik oldukları hâlde, akraba ve kabîle bağları sebebiyle bundan rahatsız olanlar da vardı. Nasipsiz müşriklerin; müslümanları amansız bir ablukaya aldıkları üç yıl boyunca, çok enteresan hâdiseler de yaşanıyordu. Muhasara altına alınan sadece müslümanlar değildi, […]

Continue reading »

Abluka-Boykot-Tecrid -2-

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr İslâm tarihi ile beraber dünya tarihi de, yeni bir serüven kayda geçiriyordu! İnsanlık ile bağdaşmayan bir zulüm çemberi, daraldıkça daralıyordu. Müslümanlara uygulanan bu amansız boykot; sırf aynı kabîleden oldukları ve müslümanların yanında yer aldıkları için, Hâşimoğulları ile Muttalib oğulları içindeki müşrikleri de aynı cendere altına alıyordu! Peygamberimiz -aleyhisselâm- başta olmak üzere; abluka altına alınanların hepsi, […]

Continue reading »