İndirim!

EĞİTİM REHBERİ 2

160,00 

 

ISBN 978-605-60567-3-4

Peygamber Mesleği: İNSANIN EĞİTİMİ

Yazar Adı Osman Nûri TOPBAŞ

Kategori Eğitim

Sayfa Sayısı 200

Cilt Türü Karton Kapak

Kağıt Türü Mat Kuşe

Baskı Kalitesi C M Y K

Ebat 30 x 22 (Büyük Boy)

 

Stok kodu: 9786056056734 Kategoriler:

Açıklama

 

Eğitim zarûrî… Bu zarûreti, onun peygamber mesleği oluşu yönüyle görmeli ve bu şuurla;

 

-Ferdî açıdan,

 

-İçtimâî açıdan,

 

-Dînî açıdan vazife ve mes’ûliyetlerimizi bilmeli ve hassâsiyetle îfâ etmeliyiz.

 

Bunun için; Kur’ân ve Sünnet ikliminde akāidimizi, fıkhımızı ve amel-i sâlihlerimizi güzel inşâ etmeliyiz.

 

Siyer-i Nebî ile yoğrulmalı ve peygamber kıssaları ile şekillenmeliyiz. Gerçek bilenlerden olabilmeli ve

 

tefekkür hâlinde yaşamalıyız. «Oku!» emrini, müstakim olarak uygulamalıyız. Yani mukaddes bir eğitim

 

olan tasavvuf bahçesinde bir ebediyet ve cennet tûbâsı olarak yeşermeliyiz. Samimiyet, şefkat, merhamet,

 

diğergâmlık ve ahlâk-ı hamîde en fârik hasletlerimiz olmalı. Gayretimizle, azmimizle, sabrımızla,

 

olgunluğumuzla tam bir şahsiyet tevzî edebilmeliyiz. Hep tebessüm hâlinde bir liyâkat ile; Hazret-i

 

Peygamber sav Efendimiz’in eğitim usûlleri etrafında ve; «O nasıl öğretirdi?» suali çerçevesinde bir kıvama ve

 

yaşayışa sahip olmalıyız.

 

İşte elinizdeki eser;

 

Bu gaye ve düsturlar çerçevesinde bir eğitim rehberi olarak kaleme alındı. Yüzakı mecmuamızın «Yüzakı

 

Eğitim Rehberi» serisinin de ikincisi olarak hazırlanan bu kitapla; Cenâb-ı Hakk’ın «Oku!» emrini, yine

 

O’nun rızâsına muvâfık bir eksende gerçekleştirebilmek ve peygamberlerin mesleği olan eğitim vazifesini,

 

önce kendimizde tatbik edebilmek; sonra da mes’ul olduğumuz aile, çevre ve talebe hizmetlerinde verimli

 

bir şekilde yerine getirebilmek için; siz kıymetli okuyucularımıza, Hazret-i Peygamber sav Efendimiz’in

 

eğitim güneşinden akseden küçük bir zerre kabîlinden de olsa kılavuz bir ışık huzmesi takdim edebildikse

 

ne mutlu!

Marka

EĞİTİM KİTAPLARI

Hoşunuza gidebilir…