İndirim!

SIR VE HİKMET -1

120,00 

ISBN 978-605-60567-0-3

 

Yazar Adı Osman Nûri TOPBAŞ

 

Kategori Dîni, Tasavvûfi

 

Sayfa Sayısı 322

 

Cilt Türü Lüks Cilt

 

Kağıt Türü Mat Kuşe

 

Baskı Kalitesi C M Y K

 

Ebat 23 x 14

 

 

Stok kodu: 9786056056703 Kategoriler:

Açıklama

 

İnsanların selde sürüklenen yığınlar gibi nefsânî çalkantılar ve sakat felsefelerin çıkmaz

 

sokaklarında boğulduğu zamanımızda akıl da, gönül de, maddenin pençesinde zaafa uğramıştır.

 

Bu sebeple; Biz, yeniden Bahâeddin Nakşibend, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Abdülkadir

 

Geylânî ve emsâli Hak dostlarının ibretli ve hikmetli nasihatlerine gönül vermek ve onların

 

rûhânî nefhasından istifâde etmek mecbûriyetindeyiz. Çünkü; Toplumlar, kütüphanelerin tozlu

 

raflarında kalmış kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış bilgiçlerin rûhuyla selâmete

 

kavuşamaz. İnsanlığı hakikî saâdet ve selâmete çıkaracak olan, Kur’ân ve Sünnet kültürüyle

 

yoğrulup tasavvufî hikmetlerle kemâle ermiş olan dervişlerin rûhudur. Zira; Bilmek, sadece zâhiri seyretmek

 

değil; sırrı çözmektir. Bilmek, hakikatte büyük nizâmın muammâsını çözmek ve ilâhî sırlara âgâh

 

olabilmektir.

 

Hazret-i Ali buyurur:

 

“Nükteli ve hikmetli söz ve davranışlarla ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu

 

ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur.”

 

 

“İnsanları, düşündürücü hikmetli sözlerle îkaz edin ki, kalpleri huzur bulsun.”

 

 

Marka

TASAVVUFİ KİTAPLAR

Hoşunuza gidebilir…