KALBİN GÖZYAŞLARI

 28,00

Stokta yok

Açıklama

 

Rûhânî tefekkür, kalbe ait bir îman anahtarı…
Kâinat, mûcizevî âyetlerle dolu bir tecellî ve esrar kitabı; esmâ-i
ilâhiyyenin fiilî tecellîsi, âdeta sessiz bir Kur’ân…
Kur’ân da, kelâma bürünmüş, konuşan, öğüt veren bir kâinat…
İnsan ise, her ikisinin kavşağında bulunan bir irfan mihrâkı ve
tecellî âbidesi…
Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’inin 137 yerinde insanı, kâinatta sergilediği
ilâhî kudret nakışlarını ve azamet tecellîlerini tefekküre davet
ediyor.
Hakikaten, feyizli bir gönülle kâinâta nazar edenler, öyle bir
ufka nâil olurlar ki, sanki üzerlerindeki semâ, muhteşem bir billûr
avize gibi ilâhî sırlardan göz kırpan bir derinlik sunmakta… Yeryüzü
ise her ağaç ve onların yaprakları ile ellerini niyâza açarak neşeli
ürperişlerle Rabbine yalvarmakta… Çimenler, sanki Muhammedî
bir cemaat için seccâde, onun üzerinde çiçekler safâlı bir ümmet
olarak vecd içinde dalgalanmakta… Kudret nişâneleri olan dağlar,
ilâhî huzurda kıyam hâlinde… Sanki bulutlar, feyz ve bereket menbaı
olarak semâda dolaşan bir okyanus… Rüzgârlar, ilâhî ilhamların
gaybî habercileri… Şimşekler, korku ve ümit şerâreleri. Gürlemeler ve
yıldırımlar, Kahhâr’ın saltanatının fermanları ve gafletten îkaz eden
bombardımanları… Gündüzler, Hakk’ın nûrunun zuhûru; geceler ise,
ilâhî sır ve hikmetlerin tefekküründe derinleşme demleri…
Velhâsıl mü’mine gereken en mühim tahsil; “Yaratan Rabbinin
adıyla oku!” (el-Alak, 1) emr-i ilâhîsine her an itaat neticesinde kalben
merhaleler katetmektir.
Yâ Rabbî!
«Sen’i bulan neyi kaybetti, Sen’i kaybeden neyi buldu?» (Atâullah
el-İskenderî)

 

ISBN : 978-605-9214-05-6