KALBİN GÖZYAŞLARI

 

ISBN 978-605-9214-05-6

Yazar Adı Hüdâyî ÜSKÜDARLI

Kategori Dîni, (Hidâyet öyküsü)

Sayfa Sayısı 336

Cilt Türü Lüks Cilt

Kağıt Türü Ivory Kağıt

Baskı Kalitesi C M Y K

Ebat 23 x 14

Stok kodu: 9786059214056 Kategoriler:

Açıklama

 

Rûhânî tefekkür, kalbe ait bir îman anahtarı… Kâinat, mûcizevî âyetlerle dolu bir tecellî ve esrar kitabı;

 

esmâ-i ilâhiyyenin fiilî tecellîsi, âdeta sessiz bir Kur’ân… Kur’ân da, kelâma bürünmüş, konuşan, öğüt veren

 

bir kâinat… İnsan ise, her ikisinin kavşağında bulunan bir irfan mihrâkı ve tecellî âbidesi… Cenâb-ı Hak,

 

Kur’ân-ı Kerîm’inin 137 yerinde insanı, kâinatta sergilediği ilâhî kudret nakışlarını ve azamet tecellîlerini

 

tefekküre davet ediyor. Hakikaten, feyizli bir gönülle kâinâta nazar edenler, öyle bir ufka nâil olurlar ki,

 

sanki üzerlerindeki semâ, muhteşem bir billûr avize gibi ilâhî sırlardan göz kırpan bir derinlik sunmakta…

 

Yeryüzü ise her ağaç ve onların yaprakları ile ellerini niyâza açarak neşeli ürperişlerle Rabbine

 

yalvarmakta… Çimenler, sanki Muhammedî bir cemaat için seccâde, onun üzerinde çiçekler safâlı bir ümmet

 

olarak vecd içinde dalgalanmakta… Kudret nişâneleri olan dağlar, ilâhî huzurda kıyam hâlinde… Sanki

 

bulutlar, feyz ve bereket menbaı olarak semâda dolaşan bir okyanus… Rüzgârlar, ilâhî ilhamların

 

gaybî habercileri… Şimşekler, korku ve ümit şerâreleri. Gürlemeler ve yıldırımlar, Kahhâr’ın saltanatının

 

fermanları ve gafletten îkaz eden bombardımanları… Gündüzler, Hakk’ın nûrunun zuhûru; geceler ise,

 

ilâhî sır ve hikmetlerin tefekküründe derinleşme demleri… Velhâsıl mü’mine gereken en mühim tahsil;

 

“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (el-Alak, 1) emr-i ilâhîsine her an itaat neticesinde kalben merhaleler

 

katetmektir. Yâ Rabbî! «Sen’i bulan neyi kaybetti, Sen’i kaybeden neyi buldu?» (Atâullah el-İskenderî)

 

 

 

Marka

HİKAYE/ROMAN

TASAVVUFİ KİTAPLAR