İndirim!

ANADOLU DERVİŞİNİN GÖNÜL DÜNYASI (Ciltli)

88,00 

Stok kodu: 9786059214421 Kategoriler:

Açıklama

 

Toplumlar, kütüphânelerin tozlu raflarında kalmış kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış

 

müteverrim / veremli bilgiçlerin rûhuyla selâmete kavuşamaz. Mâlûm;

 

İnsan, sonsuzluk yolunun yolcusudur. Büyük ruhlar, kendilerinin dâimâ ilâhî kamera altında olduklarının

 

idrâki içinde yaşarlar. Yine büyük ruhlar; merhameti ve şefkati, bütün sevdaların üstüne yükseltirler. Çünkü o

 

büyük ruhlar, kendilerini Hakk’a adayan diğergâm ve derviş ruhlardır. Dolayısıyla;

 

İnsanlığı hakikî saâdet ve selâmete çıkaracak yüksek ruh, Kur’ân ve Sünnet kültürüyle yoğrulup tasavvufî

 

hikmetlerle kemâle ermiş olan dervişlerin rûhudur. Yûnus Emre Hazretleri rûhânî terennümleri ile, Mevlânâ

 

Hazretleri irfan dolu Mesnevî’si ile, Bahâeddin Nakşibend Hazretleri hikmet derinliği ve kalplere mâneviyat

 

zerk eden irşâdıyla, Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri de, hiçliğin asâletli bir nümûnesi olmasıyla, halkından

 

sultanına kadar herkesi mâneviyatla yoğuran terbiye üslûbuyla, İslâm ahlâkını yaşayan ve yaşatan Anadolu

 

dervişini yetiştirmişlerdir. Tarih boyu; Cennet vatanımız en buhranlı günlerden işte böyle

 

güzîde insanlar sayesinde çıkabilmiştir. Bu itibarla; günümüz sıkıntı ve buhranlarını aşabilmek için öyle

 

güzîde ve âbide insanlara, yani İslâm’ın gönül coğrafyasında kalplerini dergâh hâline getirebilenlere ve

 

bütün mahlûkāta Hâlık’ın nazarıyla bakabilen yüksek ruhlara ve keyfiyetli nesillere ihtiyaç vardır. Derviş

 

padişah Sultan Selîm, büyük fütuhâtının akabinde bu derviş rûhunu ne güzel ifade eder:

 

Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavgā imiş,

 

Bir velîye bende olmak, cümleden âlâ imiş!..

 

 

ISBN 978-605-9214-42-1

 

Sayfa: 174

 

Ebat: 10,5×20

 

 

Marka

MAKALE KİTAPLAR

TARİH VE TOPLUM

Hoşunuza gidebilir…