Yüzakı Dergisi / Sayı:209 – Temmuz 2022 / STOKTA YOK

Sayfa Sayısı:80
Baskı Tarihi:2022
Ebat:21.2 cm x 30,00 cm
Kağıt Türü:Kuşe
ISSN No:1305-4880
Kategoriler:

Açıklama

Hakk’a Yaklaşmanın Sırrı FEDÂKÂRLIK

Mevlevîlerden Esrâr Dede şöyle demiş:

Dâvâsını terk etsin, bülbülde fedâ yoktur,

Bir nükteciği aşkın, pervânede kalmıştır.

Pervânede kalan aşkın o küçük nüktesi; sevdiği için fedâkârâne bir şekilde ateşe atılmaktır ki, bunun müstesnâ örneği Hazret-i İbrahim’dedir.

Fakat dahası vardır:

 • Canın yongası denilen maldan ve
 • Canın parçası, ciğerpâresi olan evlâttan da fedâkârlık eder Halîlullah.
 • Kurban ibâdeti onun şiârı.
 • Hac ibâdeti o fedâ yolculuğunun hâtıralarıyla örülü.
 • Salgından sonraki ülkemizden iştirâk edilen ilk hac,
 • Kurban ve
 • 15 Temmuz’un sene-i devriyesi manşetimizi attı:

Hakk’a Yaklaşmanın Sırrı FEDÂKÂRLIK

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Hakk’a yaklaşmanın sırrı ve  nâiliyyetin yegâne düsturu ve ebedî usûlü olarak îlân ettiği fedâkârlığın inceliklerini, âyetler, hadisler ve asr-ı saâdetten tablolarla dile getirdi.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «Fedâkârlık» ve «Yüzleri Nurlandıran Fazîlet: Îsâr» makaleleriyle, diğergâmlığın içtimâî ve ferdî hayattaki tezâhürlerini misallerle işleyerek kaleme aldı.

Dosyamızda;

 • Paylaşma, zor zamanda da bölüşme fazîleti,
 • İnsanı rûhen çökkünlüğe götüren sebepler ve çareleri,
 • Kurbanın fıkhı, hikmetleri ve yöneltilen tenkitlere cevaplar,
 • Evrimi İslâm’la bağdaştırmaya çalışmanın zararları var.

Vefâtının sene-i devriyesinde Musa Efendi Hazretleri’nin sohbetlerinden dosya mevzumuza dair iktibaslar paylaştık.

 Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Ahmed Zerrûk’tan Tasavvuf Fıkhı’nı anlatmaya devam ederken, Doç. Dr. Mustafa CANLI, hacca dair Kur’ân ve Sünnet çerçevesini çizdi.

İstiklâlin gerektirdiği fedâkârlığın, şehidliğin ve cansiperâne kahramanlığın en yakın nümûnesi 15 Temmuz’u şairlerimiz yâd etmeye, o günün aziz şehidlerinin rûhunu şâd etmeye devam ettiler.

Sağlık tavsiyeleri, tarihî nükteler, ibretli hâtıralar ve faydalı mülâhazalarla ay boyunca elinizden düşmeyecek bir dergiyle karşınızdayız.

2023’e doğru yaşanan iktisâdî şartlarda bu tarz dergileri yaşatmak da bir fedâkârlık. Gerek yayınlayanlar için, gerek yaşatanlar için… Allah yolunda gayretlerin, emr-i bi’l-mârûfun bu kalem şubesini yaşatmak da fedâkârlık gerektiriyor.

Cenâb-ı Hak, Zâtına yaklaşabilenlerden eylesin…

Marka

DERGİ

Hoşunuza gidebilir…