KÜRSÜDE BİR ÖMÜR

 14,40

Açıklama

 

Daha önce 46 yıllık hukuk adamlığı geçmişimi; yalın,
tarafsız, fazla değerlendirme ve yorum yapmadan yazmıştım.
Ancak bu tarz bir hâtıra, tuzu olmayan yemek gibi oldu.
Hâlbuki bu yüce meslek öyle yapılıp geçilecek bir vazife değildir.
İnsanların hayatlarında derin izler bırakacak olan her kararın
sonuçlarının derinliğine düşünülmesi zarurîdir. Bu sebeple
burada; yaşadığım vak’aları anlattıktan sonra bu hâdiseyle
alâkalı olarak, hukukî neticeler yanında, sosyal ve ahlâkî bazı
değer hükümlerinden de söz ettim.
Bu kitapla hayatı dolu dolu yaşamış, okuma merakı ve
mesleği itibarıyla yaşadığı devri değerlendirme imkânına sahip
olmuş bir kişi olarak; gençlere ve vatandaşlara tavsiye ve
telkinlerde bulunmak istedim.
Eğitimde ahlâkın yeri hakkında değerlendirmeler yapmaya
çalıştım. Bu gün ihmal edilen bu konunun, yetişen gençlik
üzerindeki etkisi herhâlde tartışılamaz. Ben bundan mahrum
olmanın sonuçlarına temas ettim.

 

ISBN : 978-605-9214-23-0