İndirim!

KASÎDE-İ BÜRDE ve ŞERHİ

280,00 

İmam Bûsîrî’nin KASÎDE-İ BÜRDESİ ve ŞERHİ

ISBN 978-605-9214-56-8

22 x 14
Özel tasarlandı
Dört renk baskı
İplik dikişli
Kuşe kâğıt
Karton kapak
406 sayfa

Açıklama

Bu eseri hazırlarken;
•Âbidin Paşa’nın Kasîde-i Bürde
Tercüme ve Şerhi başta olmak üzere;
•Kadı İyâz’ın Şifâ-i Şerîfi,
•Hazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî-i Şerîfi gibi kaynak eserlerden istifâde edilerek alâkalı beyitlerin şerh kısımları yazılmıştır.
Bilhassa muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocamız’ın, Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz’in
güzel ahlâkını, siyer-i nebîsini
ifade ettikleri güzîde eserlerinden, makalelerinden ve sohbet notlarından
geniş bir şekilde istifâde edilmiştir.

Marka

EDEBİYAT

PEYGAMBER EFENDİMİZ SAV

TASAVVUFİ KİTAPLAR