ÂHİRETE NE HAZIRLADIN?

 16,00

Açıklama

 

Malûm olduğu üzere ilk insan ve ilk peygamber
Hazret-i Âdem as’dır. Hem de o yeryüzünde bir halîfe
olarak yaratılmıştır. Allah Teâlâ, eş olarak Âdem as’a
Havva Annemiz’i yaratmıştır. Bir müddet cennette
yaşayan bu iki şerefli insan nümûnesinin; âyet-i
kerîmelerde belirtildiği üzere dünyaya gönderilerek,
burada da belirli bir müddet hayat sürmeleri takdir
olunmuştur.
Allah Teâlâ’nın yüce hikmetli takdiridir ki, nice
nesiller Âdem as  ve Havva Annemiz vasıtasıyla
yeryüzünü doldurmuştur. Âdem as ile Havva
Annemiz; dünyadaki ömürlerini tamamlayınca, arza
gönderilmeden önceki makamdan çok daha üstün ve
güzel bir makama terfî ederek, vefatlarını müteâkip bu
âlemden ayrılmışlardır. Önce Âdem as daha sonra
da Havva Annemiz rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur.
Bizler de müslüman olarak bu latîf ve ibretli
meseleleri; Kur’ân-ı Kerim ve hadîs-i şeriflerden,
tefsir kitaplarından defalarca okuyup; hikmetli sırlara
ulaşmaya çalışmalıyız.

 

ISBN 978-605-9214-40-7