SUAL -2

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

 

 

Uykusuz saatler geçiren göze,

Mehtapsız geceler zindan olmaz mı?

Soğuktan titreyen solgun bir yüze,

Güneşin doğuşu derman olmaz mı?

 

Yağmurlar yağmayıp güller kurusa,

Düşlenen baharlar, hazan olmaz mı?

Rengârenk kırları ateş bürüse,

Karlı dağın başı duman olmaz mı?

 

Feryatlar, çığlıklar… âlem rüyada,

Dökülen gözyaşı umman olmaz mı?

Çocukların can verdiği dünyada,

Toprak avuç avuç al kan olmaz mı?

 

Yârin hayâlini düşünde gören,

Şafak vakti yola revân olmaz mı?

Atını vâhasız sahrâya süren,

Bir yangına düşüp pişman olmaz mı?

 

Üç-beş günlük arzuların peşinde,

Savrulan bir ömür ziyan olmaz mı?

Gönül kavrulursa aşk ateşinde,

Sırlar, hakikatler ayân olmaz mı?

 

Yüzdeki her çizgi, kaç derdin izi,

Çekilen çileye lisân olmaz mı?

Her vedâ sonrası hüzün denizi,

Acıyı dindiren zaman olmaz mı?

 

2 Mart 2024 Cumartesi