SALÂHADDİNLER ÖLMEZMİŞ!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

 

Mefkûd olup da kendilerinden hiçbir haber alınamayanlar da dikkate alındığında 40 binden fazla şehid varken, haçlılara karşı parlak zaferler kazanmış İslâm kahramanlarına atıfta bulunan teşbihlerle yüklü böyle bir manzûme neşretmek garipsenebilir. Ancak düşmanın sahip olduğu yüksek teknoloji ve dış desteğe göre son derece kıt imkânlar içerisindeki direnişçiler, -Allah muhafaza şu anda yenilseler bile- 6 aydan fazla bir süredir gösterdikleri bu destanî direnişle şimdiden tarihe geçmiş bulunmaktadırlar. Düşman ordusunun; hedeflerini hâlen gerçekleştiremediğinin en yetkili ağızları tarafından itiraf edilmesi, bu konuda yeterli bir delildir.

 

 

Zengiler bitmez, Salâhaddinler ölmezmiş demek!

Bir Kılıçarslan gelir her dem, çıkarmış bin Belek,

Fî sebîlillâh cihâd eyler, çekerlermiş emek,

Hâsılı her dem olurmuş hakkı bir yükseltecek…

Anladık hakkıyla el-ân, anlamazdık görmesek:

Eksik olmazmış bu ümmetten yiğitler haşre dek!

 

Kim cihâd aşkıyla cenk eylerse Allah yâr olur,

Mescid-i Aksâ onunçün bir güzel dildâr olur,

Fark edilmez eskilerden, bir büyük serdâr olur;

Dayf olur, Yâsîn olur, Kassâm olur, Sinvâr olur…

Anladık hakkıyla el-ân, anlamazdık görmesek:

Eksik olmazmış bu ümmetten yiğitler haşre dek!

 

Bârekâllah ey yiğitler, bârekâllah sizlere!

Nâmınız işlense evlâdır murassâ cevhere,

Buncadır hakkıyla had bildirdiniz hadsizlere,

Altı aylık cenginiz söyletti en son bizlere:

Anladık hakkıyla el-ân, anlamazdık görmesek:

Eksik olmazmış bu ümmetten yiğitler haşre dek!