GÜL BAHÇESİ

FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

 

 

 

Gönlünü gül bahçesi eyle zikrullâh ile…

Gör nasıl güler gönül, dolsa bir Allâh ile…

 

Doksan dokuz ism-i Hak âşıklara bal, şeker,

Sen de tatmak dilersen, dost ol ehlullâh ile…

 

Yolun Hakk’a yol olsun, sâdıklarla düş, eğlen,

Aldanıp da yürüme, sakın bir gümrah ile…

 

Yüz çeviren zikirden, mahşerde âmâ olur,

Göçme sakın ahrete, gaflet ve günah ile…

 

Zikir kalbi pak eyler hem alnını ak eyler,

Varma hûzur-i Hakk’a kalbinde siyah ile…

 

Mahşer yeri çetindir, orda kalpler tartılır,

Hakk’ı unutmuş ise yanar kalp eyvâh ile…

 

İsm-i zâtın gönlümü şenlendirir yâ Rabbî,

Fecrî’yi kul kabul et gönlündeki âh ile…