YETMEZ Mİ ALIŞMAK, «ALIŞAN CANLI»MIYIZ BİZ?

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

 

Milyonları yurdundan atıp sürdü, alıştık!

Her gün iki yüz insanı öldürdü, alıştık!

 

Aldırmadı ahdettiği kānunlara hattâ;

Her fi‘li yapıp kendine hak gördü, alıştık!

 

Hastâne, fırın, câmi, okul etmedi tefrîk;

Kundaktaki mâsûmu dahî vurdu, alıştık!

 

Nebbaş gibi mevtâya dahî vermedi râhat;

Lâkin yine hep haklı ve mağdurdu(!), alıştık!

 

Yardım alacak çâresiz insanları vurdu;

Lâkin bunu yapmakta da mâzurdu(!), yatıştık!

 

Vicdâna da, insâfa da sığmazdı ya bunlar;

Lâkin sanırım bizde akıl durdu, alıştık!

 

Yüz binleri aç öldürecek şimdi de bir bak!

Yetmez mi bu alçaklığa sessizce alışmak?

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün