MEVSİM RAMAZAN!

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

 

Mest olur candaki öz,

Çünkü mevsim Ramazan!

«Çok şükür!», dildeki söz.

Çünkü mevsim Ramazan!

 

Hatm-i Kur’ân ile coş!

Haydi iftarlara koş!

Her terâvih ne de hoş!

Çünkü mevsim Ramazan!

 

Gönle rahmet şaçılır.

Bâb-ı cennet açılır,

Çoğalır çokça hayır;

Çünkü mevsim Ramazan!

 

Mânevî bir eğitim,

Okunur bolca hatim,

Gül kokan bir iklim;

Çünkü mevsim Ramazan!

 

Dağ ve taş bayram eder,

Yaz ve kış bayram eder,

Her nakış bayram eder;

Çünkü mevsim Ramazan!

 

Bin ecirdir bir amel,

Böyle ikram ne güzel!

Dolsun omzun sel sel;

Çünkü mevsim Ramazan!

 

Geceler ayrı huzur,

Kalkılır vakt-i sahur,

Çehreler hep mesrur;

Çünkü mevsim Ramazan!

 

Tez geçer, kıymeti bil!

Geçmesin ay, gafil,

Olalım affa ehil;

Çünkü mevsim Ramazan!

 

Bu ay Ecrî, merhem,

Vurulur iblise gem,

Mağfirettir her dem;

Çünkü mevsim Ramazan!

 

vezni: feilâtün (fâilâtün) / feilün (fa’lün)

 

 

15 Şubat 2024, İstanbul