KANIYOR GÖZLERİMİZ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Şimdi gurbet sahurundan taşarız,

Vuslat iftârına âşık yaşarız,

Farz oruç refref olur, yol aşarız,

Gönlü tam dildi mübârek Ramazan!..

 

Yerde lâkin kanıyor gözlerimiz,

Çok zulüm var, yanıyor özlerimiz,

Devri anlattığı an sözlerimiz,

Küfre irkildi mübârek Ramazan!

 

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün

(fâilâtün)               (fa’lün)