CAN GAZZE

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

 

 

Gazze’de yaşanan vahşete sessiz kalmamak, mazlum halkın derdine ortak olmak ve küffâra olan gayzımızı artırmak maksadıyla…

Can Gazze’ye selâm ve duâ…

 

Yakıyor Gazze’yi hunharca, amansız kātil.

Giderek yok oluyor bir nice îmanlı nesil.

 

Yaş değil, kan akıyor, bak şu hazin gözlerden,

O akan gözleri dindirmeye yetmez mendil.

 

Vahşetin haddi sınırsız, acımaz hiç küffâr,

Şu Filistin’deki ahval buna ispat ve delil.

 

Edelim boykota dâvet, budur İslâmca duruş;

Bu şuur, özdeki kardeşliğe olsun temsil.

 

Medeniyyet ve de târih yeri can Gazze’de, vah!..

Şimdi top sesleri var, sustu okullardaki zil.

 

Susma Ecrî! Gücünün yettiği son noktaya dek,

Zulme sessiz kalanın hâli, perîşan ve zelil.

 

Şimdi haykır! «Bu zulüm sürmeyecektir dâim.»

Her mezâlim gibi elbet olacaktır zâil.

 

20 Ocak 2024

 

vezni: feilâtün (fâilâtün) / feilâtün / feilâtün / feilün (fa’lün)