HAKK’A MÜNÂCÂT -2-

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

 

Yâ Rab! Bize İslâm’la hayat ver!

Gündüz-gece dosdoğru sırat ver!

 

Sağ omzu ameller ile doldur!

Lutfet bize mahşerde, hasat ver!

 

Cennet yolu zahmet doludur hep,

Her derde ilâç bir gidişat ver!

 

Kulluk sözü verdik biz ezelden,

Hiç dönmeyelim çokça sebat ver!

 

Ümmid ederek istiyor Ecrî,

Son müjdeye erdir ve berat ver!

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / feûlün

 

8 Kasım 2023, İstanbul