NİZÂM-I ÂLEM MARŞI

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

 

 

Bu ümmet, bu millet kaç devlet kurdu?

Türkiye yüzyılı değil meselem.

Ceddimiz, toprağı kanla yoğurdu;

Geçmişi bilmemek ne büyük elem…

Bizim has dâvâmız nizâm-ı âlem!

 

Nice garâbeti zafer saydılar,

Başköşeye tek bir Türk’ü koydular,

Hem içerden, hem dışardan oydular;

Dağıldı hisarım, yıkıldı kulem…

Bizim has dâvâmız nizâm-ı âlem!

 

Çaşıtlar, tarihi vurdukça yere,

Karakurum nere, Segedin nere?

Nasıl unutuldu Kûtu’l-Amâre?

Niçin gerçekleri yazmıyor kalem?..

Bizim has dâvâmız nizâm-ı âlem!

 

Her iki dünyayı kuran aşkına,

Sayısız nimetler veren aşkına,

Peygamber aşkına, Kur’ân aşkına;

Gerekirse mertçe savaşıp ölem…

Bizim has dâvâmız nizâm-ı âlem…

 

Batılının bâtılına uydukça,

Celil zulme karşı duralım dikçe!

Sultanlara hâin sözü duydukça;

Bitmiyor hazanım, azıyor çilem…

Bizim has dâvâmız nizâm-ı âlem!